Двугодишен курс за матура по БЕЛ - 11 и 12 класДвугодишен курс за матура по БЕЛ

Учебен център The Passionate Shepherd предлага следните курсове за успешна подготовка за матура по БЕЛ.

Двугодишен курс за матура по БЕЛ - 11 и 12 клас:
__________________________
- български език – 60 часа
- литература – 100 часа
__________________________

Стандартен курс за матура за 12. клас
Стандартен курс за матура за 12. клас
__________________________
- български език – 30 часа
- литература – 60 часа
__________________________

Интензивен курс за матура по БЕЛ
Интензивен курс за матура по БЕЛ
__________________________
- български език – 20 часа
- литература – 40 часа
__________________________

Подходящ за тези, които планират своето бъдеще и се стремят към перфектно представяне на матуритетните изпити. Курсът е паралелен на училищния график и предлага задълбочена и цялостна подготовка както за всички езикови правила по български език, така и за авторите и произведенията за матурата, културно-историческия контекст и жанровата система. Специално внимание се обръща на умението за писане на аргументативни текстове – интерпретативни съчинения и литературни есета.Времетраене

Двугодишният курс за матура по БЕЛ е 160- часов ( БЕ – 60ч., литература – 100ч.) и обхваща учебния цикъл за 11. и 12. клас. Обученията се провеждат веднъж седмично по 3 академични часа и са съобразени с училищния график на курсистите. Занятията могат да се провеждат сутрин, следобед и в събота и неделя.Записване за двугодишен курс за матура по БЕЛ

Ако сте единайсетокласници, можете да се запишете за курса по БЕЛ всеки месец до 20-то число.Модул Български език

Учебно-изпитна програма по български език

Подготовката по БЕ обхваща преговор на учебния материал, компенсиране и надграждане на знания по езикова грамотност, необходими за успешното представяне на ДЗИ.Модул Литература

Учебно-изпитно съдържание по литература

Подготовката по литература е насочена към матуритетните автори и произведения от 11. и 12. клас, литературноисторическите процеси и строежа и функцията на художествените творби.Високи резултати на ДЗИ

Ние ще стимулираме усвояването и развиването на умения за създаване на аргументативни текстове: интерпретативно съчинение и литературно есе.

Курсистите ще изградят практически умения и стратегии за ДЗИ чрез периодични пробни матури с обективно оценяване по утвърдени стандарти.