Изпитът ILEC с The Passionate Shepherd:

The Results You Want

Резултатите на нашите курсисти от изпита ILEC са единственият най-показателен индикатор за ефективността на курсовете по Юридически английски с The Passionate Shepherd.

Академичните умения, пъргавината на ума и нестандартните правни решения при решаването на казуси от изпита ILEC предопределят успеха на всички наши курсисти.95 % of all our students get Pass with Merit (C1) grade at the ILEC exam, 100 % - Pass grade (B2/C1)
Дати за изпита ILEC за 2015г.


Подготовителните курсове за изпита ILEC , както и учебната програма и график, са съобразени с изпитните дати на Британски съвет и крайните срокове за регистрация до края на 2015г, считано от 14 април, 2015:


_____________________________________________________________

Писмен изпит ILEC: 16 май, 2015

_____________________________________________________________

Писмен изпит ILEC: 12 юни, 2015

_____________________________________________________________

Писмен изпит ILEC: 11 юли, 2015

_____________________________________________________________

Писмен изпит ILEC: 15 август, 2015

_____________________________________________________________

Писмен изпит ILEC: 19 септември, 2015

_____________________________________________________________

Писмен изпит ILEC: 21 октомври, 2015

_____________________________________________________________

Писмен изпит ILEC: 21 ноември, 2015

_____________________________________________________________

Писмен изпит ILEC: 11 декември, 2015

_____________________________________________________________


Регистрация за ILEC

1. Регистрирайте се онлайн или попълнете регистрационната форма за офлайн регистрация.

2. Не по-късно от 2 дена от датата на регистрация платете 370 лв по сметка:

CITIBANK,
2 Maria Luiza Blvd., Sofia,
IBAN (Leva): BG77 CITI 9250 1051 0015 01,
Beneficiary: British Council - branch Bulgaria


3. Пригответе и подайте следните документи:

• потвърждение за онлайн регистрацията

• копие на личната карта

• платежно нареждане за платена изпитна такса

• списък с алтернативни локацииNecessary, but not sufficient conditions

Регистрацията за ILEC (онлайн или офлайн) и заплащането на изпитната такса са необходими, но недостатъчни условия за полагането на изпита. При недостатъчен брой кандидати датата, която сте посочили в регистрационната форма, може да бъде променена. При непълна информация онлайн регистрацията за изпита се отменя.

Единствено преди крайния срок за регистрация можете да променяте датата без да Ви се начисляват административни такси и удръжки.


The Ifs

Единствено преди крайния срок за регистрация можете да променяте датата без да Ви се начисляват административни такси и удръжки.


• При промяна на датата на писмения изпит ILEC след крайния срок за регистрация и преди датата на изпита се удържа административна такса в размер на 50% от цената на изпита.

• Когато по медицински причини не можете да положите изпита, Ви се възстановява 50% от цената на изпита (370 лв за 2014г).

• Когато по немедицински причини не можете да се явите на устния изпит ILEC, можете да поискате промяна на датата за устния ILEC срещу такса от 60 лв.Фотосеси и лични данни

От съображения за сигурност в деня на устния изпит и/или в този на писмения ще бъдете фотографирани. Снимката заедно с личните данни и документите се съхраняват на сайта Cambridge English Results Verification и са достъпни за организациите или лицата, на които предоставяте тази информация или които сте упълномощили да ползват. Личната информация е защитена според разпоредбите на Data Protection Act 1998.


Резултати от ILEC и оценяване

Резултатите от изпита (Statement of Results) са достъпни на сайта на Кеймбридж онлайн. Сертификатът ILEC се получава лично от две до четири седмици след обявяването на резултатите.

Ако имате възражения относно оценяването, може да поискате преразглеждане на една, няколко или всички части от изпита не по-късно от края на месеца, в който резултатите са обявени с Enquiry on Results. Преразглеждането от Cambridge English Language Assessment e окончателно и трае значително по-дълго.

Кандидатите, държали изпита, както и центрове или институти нямат право да разглеждат изпитните материали, включително бланките с отговорите и писмените си работи.

Оценките при ILEC са три: B2 Pass, C1 Pass и най-високата оценка C1 Pass with Merit.


Legal English for ILEC with The Passionate Shepherd

Курсове по финансов английски ICFE

Курсове по английски CPE

Курсове по английски CAE


Оптимизация и изработка от mARTin