Разговорен английски за нива А1-А2 и В1-В2
Conversational English


Курс по разговорен английски - за кого?

Курсът по разговорен английски Conversational English е за ползватели на езика от нива А1 и А2 до В1 и B2, които изпитват трудности при съставянето на граматически правилни изречения и изразяването на мисли точно и ясно. Обикновено тези затруднения се дължат на силни интерференции от майчиния език, български словоред и начин на мислене и изказ.

Курсът по разговорен английски е ицяло с практическа насоченост и цели да развие умения за свободно общуване, естествен изказ при спонтанно неформално или формално общуване, съответстващи на лексикалния и граматичен запас на обучавания.

За удобство на курсистите предлагаме и курсове по разговорен английски онлайн. Часовете по разговорен английски онлайн са с намалено времетраене (30 мин.), като минималният хорариум е 20 уч. часа по график, предварително съгласуван с преподавателя, водещ онлайн обучението. Учебната програма и тематичното разпределение се определя по индивидуален план според езиковите потребности и ниво на обучаващия се.Провеждане на курсовете по Разговорен английски

Курсовете по разговорен английски за нива А1-А2 и В1-В2 са сутрешни, следобедни и съботно-неделни.

Разговорен английски офлайн - 50 уч. часа, като 1 учебен час е с времетраене 45 мин.

Разговорен английски онлайн - 20 уч. часа, като 1 учебен час е с времетраене 30 мин.

Графикът на курса се определя според заетостта на курситите – в работно или извънработно време.

След завършване на курса Разговорен английски всеки курсист полага финален устен изпит по предварително зададени теми, въз основа на който се издава сертификат според Общоевропейската езикова рамка в чуждоезиковото обучение.

Всички преподаветели в The Passionate Shepherd са квалификацирани филолози с Англицистика и американистика и учителска правоспособност.

Центърът не предоставя безплатни курсове по английски език по оперативни програми.Записване

За определяне на нивото и предварителен разговор за целите и индивидуалните езикови потребности на всеки курсист е необходимо да се свържете с А.Димитрова за насрочване на среща с преподаветел по английски еизк.

За курсисти в група или с индивидуално обучение, чиито разходи се поемат от работодателя, центърът може да организира обучение по разговорен английски на място преди, по време на или след работното време, както и с дистанционна онлайн форма на обучение, допълваща часовете на живо.

За конкретни запитвания и допълнителна информация е необходимо да се свържете с Ани Димитрова на 0882426255 или 0899179613.Какво ще научите по време на курса Разговорен английски?

- Фрази, словосъчетания, идиоматични изрази, свързани с ежеденевното общуване и с прагматичните функции на езика;

- Граматика за разговорен английски с прагматична насоченост, адаптирана за нивата за начинаещи А1 и А2 или за средно напреднали В1 и B2;

- Придобиване на умения за правилно произношение, интонационни контури и прозодика при изказ на свързана реч;

- За нива В1 и В2 развиване на комуникативните и интерактивни умения чрез разговорен английски включва водене на спорове и дискусии, умения за аргументиране, вербални техники за убеждаване и водене на преговори.Комуникативни умения

В класната стая
• На летището, на гарата
• На бензиностанцията
• Запознанства
• Обмяна на контакти
• На закуска, обяд, вечеря.
• В ресторанта и в хотела
• Семейство и приятели
• Партньори и приятели
• На Общо събрание
• Бизнес, пари, класа
• Храна, здраве и лайфстайл
• Спорт, свободно време, удоволствия
• Работа и отговорности
• Рискове и стрес мениджмънт
• На парти, на концерт, на театър
• Изкуство и култура, халтура и кич
• Политика, управление, религия
• Характер и нрав
• Екстремни обстоятелстваАргументативни умения

• Логическо мислене
• Аргументи и доказателства
• Техники за убеждаване
• Техники за разубеждаване
• Дебати в различни формати
• Ролеви симулации
• Дискусии на противоречиви теми
• Невербално поведение и харизмаТематична лексика

• История
• Политика
• Граждански свободи
• Икономика
• География
• Изкуства
• Медии и журналистика
• Наука и технологии
• Образование


Произношение и дикция

• Гласни, съгласни, дифтонги
• Главно и вторично ударение
• Интонационни контури
• Акцент
• Разновидности на английския езикРеторични умения

• Реториката като изкуство
• Образци на реторичното изкуство
• Изнасяне на реч
• Изнасяне на презентация
• Реторични фигури и тропи