Интензивен курс за матура по БЕЛ 2015Интензивен курс за матура по БЕЛ - хорариум:

__________________________
- български език – 20 часа;
- литература – 40 часа.
__________________________За кого е предназначен интензивният курс по БЕЛ?

Курсът е подходящ за дванайсетокласници, които искат систематизирано да преговорят матуритетните теми и езикови задачи за матура по БЕЛ, да затвъдят знанията си и да компенсират пропуснат учебен материал. Интензивният курс по БЕЛ е предназначен за тези, които искат да са сигурни във възможностите си и се стремят да постигнат най-високи резултати.Програма

Курсът за интензивна подготовка за матура по БЕЛ е разработен по програмата, критериите и изискванията за ДЗИ на МОН и поетапно и систематизирано разглежда формата за ДЗИ. Програмата на курса е с практическа насоченост и се базира на авторски разработки и материали с различна трудност. Всичко помагала, тестове, пробни матури и допълнителни материали се предоставят безплатно от учебния център.Времетраене

Интензивният курс за матура по БЕЛ е 60-часов (БЕ-20ч., литература – 40ч.). Занятията се провеждат два или три пъти седмично по 3 учебни часа и се планират според учебната заетост и смените на учениците. Времетраенето на интензивния курс е от месец януари (на матуритетната година) до месец април. Обученията се провеждат сутрин, следобед или в събота и неделя. Времетраенето на интензивния курс е около месец и ½ и записването започва от януари 2015.Методология

Методите на обучение са съобразени с индивидуалните нужди на курсистите и са с практическа насоченост за най-резултатно представяне на матурата. Обучението е базирано на активни методи, целящи компенсиране и затвърждаване на знания, придобиване и интегриране на умения за аналитично мислене и аргументативно писане. Интерактивни методи, базирани на теоретични презентации, упражнения, практически задачи за самоподготовка, периодични рецензии и препоръки.Записване за интензивен курс

Записването за интензивен курс за матура по БЕЛ започва от месец януари до месец април, но не по-късно от 15.04. 2015. Предварително се провежда входен тест или неформален разговор за установяване на нивото. За запазване на час се обадете на тел: 0882 426 255, Димитрова.Тестове, пробни матури за Матура по български език (БЕЛ)2014

Граматична норма

Литературни понятия

Пунктуационни норми

Пунктуационни норми1

Формално-езикови особености на текста

Тест Организация на художествената реч

Пробна матура по БЕЛ

Тест Фигури и тропи