Матура по БЕЛ 2022Успешен зрелостен изпит по БЕЛ 2022

Курсовете за матура по БЕЛ в The Passionate Shepherd предлагат необходимата подготовка за спецификата на изпита, за компенсиране на неусвоените през годините знания, за подобряване и надграждане на ученическата компетентност, за оценяването на изпита.
В курсовете задълбочено се упражнява умението за писане на литературноинтерпретативно съчинение (ЛИС) и за литературно есе.
Дългогодишната традиция за подготовка за матура по БЕЛ в учебен център The Passionate Shepherd доказва своята ефективност и пълноценна подготовка за зрелостния изпит (виж статистиката по-долу)

Курсовете за матура по БЕЛ в учебен център The Passionate Shepherd са изготвени по програмата и критериите на МОН за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ). Програмата на курсовете за матура по БЕЛ е съобразена с индивидуалните потребности на всеки курсист и гарантира задълбочена, систематизирана и качествена подготовка за ДЗИ по БЕЛ. Високата ефективност на програмата се постига чрез балансирано съчетаване на двата модула:

1. модул - български език,
2. модул - литература.

Часовете по модулите български език и литература се провеждат паралелно.

Учебен център The Passionate Shepherd предлага 3 курса за матура по БЕЛ: стандартен, интензивен и двугодишен (за 11. и 12. клас).

При записването на курс за матура по БЕЛ с входен тест или събеседване за установяване на знанията, уменията и нуждите се определя подходящото обучение за всеки курсист.Курсове за матура по БЕЛ – програми, методология, времетраене:

Стандартен курс:

______________________________
- български език – 30 часа;
- литература – 60 часа.
______________________________За кого е подходящ курсът?

Стандартният курс по БЕЛ е подходящ за курсисти, които искат да бъдат уверени в знанията си и задълбочено да усвоят материала по БЕЛ, заложен в Държавния зрелостен изпит. За тези, които са взискателни към себе си и загрижени за бъдещето си и се стремят към максимални резултати.Програма

Примерна матура по БЕЛ - общообразователна подготовка 2022
Примерна матура по БЕЛ - профилирама подготовка 2022
Програма за ДЗИ по БЕЛ - общообразователна подготовка 2022
Програма за ДЗИ по БЕЛ - профилирана подготовка 2022

Програмата на курса по БЕЛ е разработена по критериите и изискванията на МОН за ДЗИ и обхваща всички аспекти на изпитния формат, свързани с езиковата грамотност, литературната компетентност и уменията за създаване на писмени аргументативни текстове – интерпретативно съчинение и есе. Подготовката се базира на авторски тестове и матури с различни степени на трудност, периодични пробни матури и писане на аргументативни съчинения, помощни материали за самостоятелна работа. Всички помагала са безплатни.Методология

Методите на обучение са съобразени с индивидуалните нужди на курсистите и са с практическа насоченост за най-резултатно представяне на матурата. Обучението е базирано на активни методи, целящи компенсиране и затвърждаване на знания, придобиване и интегриране на умения за аналитично мислене и аргументативно писане. Интерактивни методи, базирани на теоретични презентации, упражнения, практически задачи за самоподготовка, периодични рецензии и препоръки.Занятията стартират от 01 октомври на текущата година.

Стандартният курс за матура по БЕЛ е 90-часов (БЕ-30ч., литература – 60ч.). Занятията са веднъж или два пъти седмично по 3 академични часа и са съобразени с учебната заетост на курсистите. Обученията са сутрешни, следобедни и съботно-неделни. Времетраенето на стандартния курс е от месец октомври до месец май.Записване за стандартен курс

Можете да се запишете за курса всеки месец до 20-то число, но не по-късно от 20. декември. Записването е след предварително запазване на час за събеседване на тел: 0882 426 255, А. Димитрова.

Стандартният курс по БЕЛ може да се комбинира с курс за матура по английски, биология, география, философски цикъл, история или математика, както и с курсове за кандидатстудентска подготовка по БЕЛ или друг предмет.Интензивен курс за матура по БЕЛ

Двугодишен курс (11. и 12. клас) за матура по БЕЛ

Тестове, пробни матури за Матура по български език (БЕЛ)

Граматична норма

Литературни понятия

Пунктуационни норми

Пунктуационни норми1

Формално-езикови особености на текста

Тест Организация на художествената реч

Пробна матура по БЕЛ

Тест Фигури и тропи

Матура по БЕЛ 2015 Примерна матура по БЕЛ 2014

Тест БЕЛ Бройна форма

ДЗИ - Критерии за оценка на интерпретативно съчинение

ДЗИ - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕСЕ

Примерна матура по БЕЛ за ДЗИ Примерна матура по БЕЛ за ДЗИ

Скала за оценяване на Матура 2016 Скала за оценяване на Матура 2016

Матура по БЕЛ 2008 Матура по БЕЛ 2008

Верните отговори на Матура по БЕЛ 2008 Верните отговори на Матура по БЕЛ 2008

Матура по БЕЛ 2009 с верните отговори Матура по БЕЛ 2009

Матура по БЕЛ 2010 с верните отговори Матура по БЕЛ 2010

Матура по БЕЛ 2011 с верните отговори Матура по БЕЛ 2011

Матура по БЕЛ 2012 с верните отговори Матура по БЕЛ 2012

Матура по БЕЛ 2013 с верните отговори Матура по БЕЛ 2013

Матура по БЕЛ 2016 с верните отговори Матура по БЕЛ 2016

Поправителна матура по БЕЛ 2016 с верните отговори. Поправителна матура по БЕЛ 2016

Пробна матура по БЕЛ 2016 Пробна матура по БЕЛ 2016

Пробна матура по БЕЛ 2016 - 2 пробна матура по БЕЛ 2016 - 2