Тестове за матурата по география

Тестовете от матурите по география са варианти на МОН от 2008г. до 2014г. и са презназначени за запознаване с формата на матурата по география и самоподготовка.Тестовете от матурите по география по години

Тест от матура по география 2008

Тест от матура по география 2009

Тест от матура по география 2010

Тест от матура по география 2011

Тест от матура по география 2012

Тест от матура по география 2013

Тест от матура по география 2014