ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ЖУРНАЛИСТИКА



Оnline курсовете по журналистика напълно заместват присъственото обучение в учебен център The Passionate Shepherd, защото се реализират чрез интерактивни платформи, предоставящи директен (на живо) контакт с преподавателя. Така всеки кандидат-студент по журналистика, независимо дали е в България, или извън страната, може да се подготви за изпитите по журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“ и УНСС.



Какво включва онлайн курсът по журналистика?

Курсът е 57-часов и обхваща целия тематичен и практически цикъл на стандартния курс по журналистика за подготовка за писмен изпит. Всички часове се провеждат онлайн (на живо) с директен контакт с преподавателя. Преди всяка онлайн сесия на курсистите се изпращат необходимите за часовете ресурси: помагала, презентации, текстове, упражнения, учебно видео и др.

Курсът може да се провежда в смесена форма на обучение по желание на курсиста или по препоръка на преподавателя – част от часовете се провеждат онлайн с периодични присъствени срещи в учебния център.



За кого е подходящ онлайн курсът по журналистика?



Гъвкавата програма на курсовете позволява на кандидат-студентите , които не са от София или са прекалено заети, да си осигурят достъп до единствените курсове за подготовка по журналистика, които гарантират 100% прием на изпит по журналистика във ФЖМК на СУ и в УНСС.

Онлайн курсът по журналистика дава достъпност на всеки да получи качествена и ефективна подготовка за изпита по журналистика, като спести време и средства.

В онлайн обучението по журналистика курсистите имат свободата да изберат времето, мястото и формата на обучение.



Какви са условията?

Обучението в онлайн курсът може да се реализира от всяко място, на което има Интернет. Достатъчно е да имате един от браузерите (Google Chrome, Mozilla Firefox или Internet Explorer), камера, микрофон и слушалки.

За записване на курса е необходимо да се запази час за предварително събеседване (онлайн или присъствено) за определяне на мотивацията и знанията на кандидат- курсиста, както и формата на обучение на тел: 0882 426 255; 0899 179 613, Димитрова.