Подготовка за устен изпит по журналистикаУстният изпит по журналистика в СУ е еднократен, провежда се след редовната сесия за писмен изпит по журналистика. Подготовката за устен изпит по журналистика е базирана върху изграждане на умения за успешни устни презентации по актуални теми, подобряване на говорната култура, дикцията и екстралингвистичните средства при устно изказване.

Курсът за подготовка за устен изпит по журналистика е с продължителност 9 часа и се провежда непосредствено след редовния писмен изпит.

Курсът включва:

1. Реторика – изкуството на красноречието;
2. Правоговорни правила и норми;
3. Съчетаване на аналитично структуриране на изказа, творчески подход и ораторско майсторство;
4. Говорни техники и комуникативни модели за устно изказване;
5. Практикум – подготовка на словесно изказване;
6. Симулация на изпитна ситуация.Теми на устния изпит по журналистика

Темите на устния изпит по журналистика са две ( през някои години са били 3) и са едни и същи за всички кандидат-журналисти. Изпитът протича под формата на събеседване. Изпитните комисии могат да задават допълнителни уточняващи въпроси по време на изпита.

Темите на устния изпит проверяват осведомеността и културния капитал, комуникативните умения и мотивацията на кандидат-студентите.

На устния изпит по журналистика кандидатите могат да представят свои публикации.

До устен изпит се допускат само кандидат-студенти, които са изкарали оценки над добър (3.50).Теми, падали се на устен изпит по журналистика в СУ:Устен изпит по журналистика 2019: 1. Евроизбори; 2. Свобода и отговорност на медиите.

Устен изпит по журналистика 2018: 1. Българско европредседателство; 2. Бъдещето на медиите.

Устен изпит по журналистика 2017: 1. Тероризмът в Европа; 2. Фалшивите новини.

Устен изпит по журналистика 2016: 1. Референдуми; 2. Борбата за плажа.

Устен изпит по журналистика 2014: 1. Евроизбори 2014г; 2. Медиите и бедствията.

Устен изпит по журналистика 2013: 1.Демократично избраните президенти на България; 2. Протести; 3. Какво четем.

Устен изпит по журналистика 2012: 1. Медиите и тяхната отговорност; 2. Екология и гражданска активност.

(В периода 2009-2011г. в СУ не се провежда устен изпит.)

Устен изпит по журналистика 2008: 1. Юлският доклад на Европейската комисия; 2. Проблеми и перспективи пред ЕС; 3. Реалната телевизия.

Устен изпит по журналистика 2007: 1. Първа година на България като член на ЕС; 2. Екологични проблеми; 3. Блогове.

Устен изпит по журналистика 2006: 1. България и Европейския Съюз; 2. Проблеми с интеграцията на ромското население в България; 3.Бъдещето на вестника като медия.

Устен изпит по журналистика 2005: 1. Парламентарни избори 2005; 2. Тероризмът; 3. Reality shows .

Устен изпит по журналистика 2004: 1. Тероризъм и медии; 2. България и ЕС – какво по-нататък?; 3. Професионална мотивация.

Устен изпит по журналистика 2003: 1. 800 дни: постигнато и неизпълнено; 2. Какви събития през последната година повлияха за подобряване на международния образ на България?; 3. Коя медия харесвате?

Устен изпит по журналистика 2002: 1. Папа Йоан Павел II в България ; 2. България и НАТО; 3. Медийният пейзаж в България.

Устен изпит по журналистика 2001: 1. Избори 2001; 2. Глобализации и антиглобализации; 3. Младите и медиите.

Устен изпит по журналистика 2000: 1. Проблеми на националното ни развитие; 2. Българо-македонските отношения; 3. Вашата медийна среда.